Liceul George Țărnea, Băbeni
Își desfăşoară activitatea în cinci cicluri de învăţământ care funcţionează în două schimburi:
– ciclul preşcolar, cuprinde peste 70 de preşcolari la:
Grădiniţa cu program normal;
– ciclul primar cuprinde peste 200 de elevi, organizaţi în 8 clase, după cum urmează:
*clasa I, 2 clase;
*clasa a II-a, 2 clase;
*clasa a III-a, 2 clase;
*clasa a IV-a, 2 clase;
– ciclul gimnazial cuprinde peste 200 de elevi, organizaţi în 8 clase, după cum urmează: 
*clasa a V-a, 2 clase;
*clasa a VI-a, 2 clase;
*clasa a VII-a, 2 clase;
*clasa a VIII-a, 2 clase;
– ciclul liceal cuprinde peste 200 elevi, organizaţi în 13 clase, după cum urmează:
*6 clase profil ştiinţe ale naturii;
*4 clase profil tehnic,calificarea tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii;
*1 clasă invăţământ profesional cu durata studiilor de 3 ani;
*1 clasă seral profil tehnic;
*1 clasă FR profil ştiinţe ale naturii;