GEORGE ŢĂRNEA – Patronul spiritual al liceului

Pseudonimul literar George Ţărnea l-a purtat Gheorghe Ţărnea, după cum era trecut în acte, născut la 10 noiembrie 1945 în Şirineasa, Vâlcea. George Ţărnea a absolvit liceul la Băbeni, acum instituţia purtându-i numele, iar facultatea a absolvit-o la Bucureşti. A devenit membru al Uniunii Scriitorilor in anul 1972. George Ţărnea a fost director artistic pentru numeroase festivaluri şi concursuri artistice. A colaborat la toate revistele de literatură, începând din 1965: România Literară, Contemporanul, Luceafărul, Convorbiri Literare, Astra, Tribuna, Steaua, Ateneu, Orizont, Tomis, Orizont Literar, Timpul, Cronica, Cuvântul, Ramuri etc. George Ţărnea este iniţiatorul Editurii Tanera. A  murit pe 2 mai 2003, la Bucureşti.

Liceul a fost înfiinţat în anul 1959  ca “Liceul Teoretic Băbeni ”; el a funcţionat până în anul 1975 când s-a mutat în Rm. Vâlcea( actualul liceu “Ferdinand I”), la Băbeni rămânând Şcoală cu clasele I-X şi cursuri serale pentru clasele XI-XIII, afiliate liceului  “Nicolae Bălcescu”din Rm. Vâlcea (actualul Colegiu “Al. Lahovari”). Din anul 1990 s-au reînfiinţat clasele de liceu, purtând acum titulatura de LICEUL “George Ţărnea”. Aici s-au format, de-a lungul anilor, generaţie după generaţie, oameni ce se identifică prin activitatea şi personalitatea lor: profesori, medici, jurişti, ingineri, oameni de cultură (şi trebuie amintit aici că pe băncile acestui liceu s-a format şi poetul George Ţărnea), liceul reprezentând principalul centru de instruire a forţei de muncă pentru unităţile economice din zonă. Condiţiile economico-sociale au determinat schimbarea profilului pentru clasele de liceu, de la construcţii,extracţia şi prelucrarea petrolului, până la matematică-informatică, ştiinţe ale naturii şi mecanică .

În şcoală îşi desfăşoară activitatea 6 educatoare,  10 învăţătoare, 40 profesori, 3 ingineri, 2 maiştrii –instructori la care se adaugă un  inginer de sistem, bibliotecar, un laborant pentru fizică-chimie, un psiholog şcolar, un învăţător de sprijin, personal auxiliar  şi administrativ. Dorinţa de perfecţionare a condus la obţinerea gradelor didactice, după cum urmează:

  * 36 cadre didactice cu gradul I;

  * 11 cadre didactice cu gradul II;

  * 5 cadre didactice care au definitivatul;

  * 4 debutanti.

Dintre aceştia :

  *  42 sunt titulari 

Prin munca lor au câştigat respectul elevilor, al părinţilor şi al autorităţilor locale.

Că  sunt tineri sau mai puţin tineri ( deşi media de vârstă a cadrelor didactice este de 40 de ani), membrii colectivului de cadre didactice de aici  sunt demni de invidiat pentru optimismul şi profesionalismul de care dau dovadă, conştienţi fiind că de munca lor depinde modul de a gândi şi de a acţiona al generaţiei de mâine. Pe oricare din cele 44 de cadre didactice ce activează în şcoală aţi alege, să fiţi siguri că aţi găsi un model de conduită morală şi profesională. De altfel, în treacăt fie spus, 28 dintre ei au fost pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă elevi ai acestei şcoli, aşa încât privesc relaţia profesor-elev din toate unghiurile, iar şcoala le este a doua casă.